Woorden die we maar één keer per jaar gebruiken

images-3

Aardrijk, allegaar, beltrom, benee, blijgezind, engelenschaar, feestschalmeien, heenvaren, heerlijkheid, heil, heirlegers, herberg, herdertjes, kindeke, kindekijn, klingelingeling, kreit, kribbe, kribje, kyrieleis, ledekens, leit, maged, morgenster, offerande, offerhand, omstraalde, Oostenlande, ootmoet, ootmoediglijk, peis, schreien, schaapkens, vree, vreze, welbehagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *