‘Het boek is, zeker voor een debuut, ongekend ambitieus. De doordachte compositie, waarbij meerdere malen aan klassieke muziekstukken wordt gerefereerd, de bandbreedte aan onderwerpen en personages, en de verankering in de na-oorlogse Poolse geschiedenis dwingen respect af.
Door het poëtische taalgebruik, de muzikaliteit en de sprookjesachtige, magische sfeer die vaak ontstaat, stijgt het boek uit boven het realisme dat in de Nederlandse literatuur vaak de boventoon voert.
De schrijfster geeft blijk van durf en groot schrijftalent.’
Juryrapport VrouwDebuutPrijs

‘In haar debuut toont Verschoor hoe maatschappelijk en persoonlijk onrecht de mens tekent en verknipt. (…) Doordacht en met veel oog voor detail geconstrueerd.’
De Telegraaf

‘Intense roman. Een boek met grote en kleine geheimen, dat je in één ruk uitleest.’
De Stentor

‘Het Nederlandse romandebuut De draad en de vliegende naald (2011) van Gerdien Verschoor is kunstzinnig gecomponeerd, met beschouwingen, realistische, sprookjesachtige en lyrische passages, dromen en bijzondere beelden. Dezelfde motieven keren steeds op andere manieren terug. Daarbij lopen werkelijkheid en verbeelding vaak in elkaar over, zoals in de magische verteltraditie van Midden-Europese Joodse verhalen.’ Een mooie exegese van De draad op:
De bijbel in de Nederlandse cultuur

‘Ontroerende roman. (…) De kunst van het troosten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Soms is het niet meer dan letterlijk een stoel pakken.’ (Over mijnheer Polakowski en de kunst van het troosten).
Flow februari 2012

‘Dankzij de subtiele pen van de schrijver geef je je als vanzelf aan het verhaal over en begrijp je zonder veel uitleg wat de hoofdpersonen beweegt. Over zo’n pen beschikt Gerdien Verschoor.’
Zin
oktober 2011

‘Een prachtig debuut.’
Nieuw Israëlitisch Weekblad
9 september 2011