Samen werken aan betekenisvolle projecten


Met ruim dertig jaar ervaring en inzicht in de wereld van cultuur, musea en internationale samenwerking voer ik voor verschillende opdrachtgevers projecten uit op het gebied van kunst en erfgoed. Als auteur, strategisch adviseur en projectbegeleider help ik culturele organisaties en overheden hun ideeën aan te scherpen en tot uitvoering te brengen. Met mijn verschillende expertises ben ik breed inzetbaar. Ik hou van pionieren en ben een gesprekspartner die weet wat het is om eindverantwoordelijkheid te dragen.

Musea en erfgoed

Inzetbaar voor het schrijven van een fondsaanvraag, collectieplan, toekomstvisie, bidbook of beleidsstuk. Met brede ervaring, kennis van de moderne kunst en specifieke expertise op het gebied van oude meesters, restitutieproblematiek en (beladen) erfgoed.

Als conservator bij Museum de Fundatie | Kasteel het Nijenhuis leerde ik de museale wereld van binnenuit kennen. Ik was projectleider van tentoonstellingen en de begeleidende catalogi, deed onderzoek, schreef de teksten en verzorgde de fondsenwerving ervoor. Ik maakte deel uit van het team dat de herinrichting van Museum de Fundatie ontwikkelde.
Als directeur van CODART organiseerde ik internationale conferenties over het vak van de conservator. Onderwerpen als (internationale) museale samenwerking, collectiebeleid en toekomstvisies stonden hoog op de agenda.
Naast beeldende kunst hebben beladen erfgoed en restitutieproblematiek mijn specifieke belangstelling. Mijn expertise op dit gebied heb ik kunnen inzetten als directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en lid van onder andere de Restitutiecommissie. Voor de gemeente Zutphen schreef ik een advies voor een herinneringsproject over de omgang van de gemeente met Joods vastgoed.

Opdrachtgevers: Kasteel Twickel | Universiteitsmuseum Groningen | Limburgs Museum | Ministerie van OCW | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Gemeente Zutphen

Kunsthistoricus en auteur

Verhalen maken van kunst en erfgoed: daar ligt mijn kracht. Zeer ervaren als kunsthistorisch onderzoeker, auteur en redacteur. Beschikbaar als projectleider voor publicaties en vertaler van kunsthistorische teksten uit het Pools.

Fictieve vertellingen of essays, wetenschappelijke artikelen of tentoonstellingsteksten, redactie en projectleiding van publicaties, openingswoorden en toespraken. Als auteur en gepromoveerd kunsthistoricus voel me thuis in alle vormen en heb hierin ruime ervaring.

Mijn expertise is breed: ik promoveerde op Poolse kunst, werkte met de collectie internationale oude en moderne kunst in Kasteel het Nijenhuis | Museum de Fundatie, en verdiepte als directeur van CODART mijn kennis over de oude meesters in musea wereldwijd.

Opdrachtgevers: Drents Museum | Frans Hals Museum | Mauritshuis | Musea Zutphen | Nationaal Museum Krakau

Internationale samenwerking

Advisering en begeleiding van internationale samenwerkingsprojecten, met name in Midden- en Oost Europa. Buiten de platgetreden paden lopen. Pionieren.

Als cultureel attaché en woordvoerder van de Nederlandse Ambassade in Warschau verbond ik vele partijen met elkaar, ook als ze tegenstrijdige belangen hadden. Als directeur van CODART bouwde ik een wereldwijd museaal netwerk op en organiseerde ik projecten met internationale partners als het Metropolitan Museum, het Louvre, het Prado.
Zeer dierbaar was ook mijn rol als
projectleider en adviseur voor museale transities in Polen, Oekraïne en Roemenië. Nog steeds voel ik me thuis in Midden- en Oost Europa.

Opdrachtgevers: Ministerie van Buitenlandse Zaken | Museumvereniging

Op avontuur

Droom je van een project, een initiatief of een boek dat helemaal niet in een van deze hokjes past? Mail of bel me en we gaan het avontuur aan.

In Polen gaan studeren toen een communistisch regime er nog de scepter zwaaide. Een jaar werken in Muzeum Sztuki (Kunstmuseum) in Łódź. Een project begeleiden in Oekraïne, vlak na de oranje revolutie. Een boek schrijven. En dan nog een paar. Uit een droombaan stappen om een andere koers te gaan varen.

Op avontuur gaan is spannend, prachtig, en heeft me altijd vleugels gegeven.

Aanpak

Samen met de opdrachtgever verken ik tijdens een eerste, uiteraard vrijblijvend gesprek welke vraag er op tafel ligt en wat er nodig is om deze te beantwoorden. Wat zijn de verwachtingen en de wensen? Zijn we de juiste partners? Ik verdiep me in de achtergronden van het vraagstuk en formuleer een plan van aanpak inclusief een tijdpad dat ik met de opdrachtgever bespreek. Op basis van een transparante schriftelijke offerte gaan we van start. Vanuit een integrale aanpak, met kennis van zaken, en op basis van wederzijds vertrouwen. Natuurlijk koppel ik tussentijds terug om te checken of we nog hetzelfde spoor bewandelen. Afhankelijk van de opdracht resulteert de samenwerking in een goed leesbaar en onderbouwd advies, een doordacht projectplan, een mooie tekst, of een onvergetelijke toespraak.